Publicatie

De ruimtelijke ordening geordend. Een Gids voor de ruimtelijke planning in Vlaanderen en Frankrijk

Bron: egts-gect.eu
05-06-2023
Publicatiejaar: 2017 Aantal pagina's: 24
NL - FR

De Europese integratie van grensregio’s stelt de ruimtelijke ordening van deze ruimtes in vraag. Deze problematiek is zeker aan de orde in de Frans-Vlaamse grensregio West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale die gekenmerkt wordt door een territoriale continuïteit en waar mensen dagelijks de grens oversteken om te werken, te ondernemen en van allerhande diensten gebruik te maken.
De ruimtelijke ordening wordt nog steeds bepaald door nationale of gewestelijke wetgeving, procedures en instrume…

Bron: De ruimtelijke ordening geordend, Voorwoord, p. 3 - 05-06-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen