Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Bouwen aan 'The NEXT Midwest': Een economische vernieuwingsvisie voor Midwest

Bouwen aan 'The NEXT Midwest': Een economische vernieuwingsvisie voor Midwest

Jaar uitgave 2018
Labels
Aantal pagina's 31
The NEXT Midwest is de economische vernieuwingsvisie voor de regio Midden-West-Vlaanderen richting 2019-2024. Dit rapport komt op een scharniermoment voor Midwest: De sociaal-economische ambities uit het RESOC-streekpact 2013-2018 worden vernieuwd in het kader van het ‘Versterkt streekbeleid’ De nieuwe Dienstverlenende Vereniging Midwest (DVV), z…

The NEXT Midwest is de economische vernieuwingsvisie voor de regio Midden-West-Vlaanderen richting 2019-2024.

Dit rapport komt op een scharniermoment voor Midwest:

  • De sociaal-economische ambities uit het RESOC-streekpact 2013-2018 worden vernieuwd in het kader van
    het ‘Versterkt streekbeleid’
  • De nieuwe Dienstverlenende Vereniging Midwest (DVV), zet mee haar schouders onder dit sociaal-
    economisch programma en verzekert op die manier een grotere betrokkenheid van de lokale besturen in
    sociaal-economische streekontwikkeling.
  • De vernieuwingsvisie voor Midwest heeft drie ambities:

Economie: toekomst geven aan het economisch weefsel en voorsprong houden met de ondernemingen in
de regio.

Mens: talent en ondernemerschap aantrekken, houden en activeren.

Omgeving: de kwaliteiten van de woon- en werkomgeving versterken.

De brochure Sociale Economie in Midwest biedt een overzicht van alle sociale economie-bedrijven in Midwest en hun specifiek aanbod voor lokale besturen en bedrijven aan de hand van tien duidelijke thema's. Dit moet duidelijk maken hoe divers de dienstverlening van de sociale economie in Midwest wel is en hoe u op eenvoudige vraag gebruik kunt maken van deze dienstverlening.