Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Bioboost - Report Harvesting Techniques and Logistic Chain

Bioboost - Report Harvesting Techniques and Logistic Chain Bevat cijfers en/of statistieken

Oorspronkelijke titel Harvesting techniques and logistic chain
Jaar uitgave 2019
Labels
Aantal pagina's 30
Taal Engels
Bron: inagro.be
17/02/2020
In de verschillende fases van de voedselketen worden bijproducten geproduceerd. Deze bijproducten bevatten vaak waardevolle eigenschappen, maar er duiken in de keten verschillende knelpunten op die de valorisatie van deze bijproducten bemoeilijken. Inagro heeft in het project BioBoost een rapport gepubliceerd over de beschikbare oogsttechnieken en…

In de verschillende fases van de voedselketen worden bijproducten geproduceerd. Deze bijproducten bevatten vaak waardevolle eigenschappen, maar er duiken in de keten verschillende knelpunten op die de valorisatie van deze bijproducten bemoeilijken. Inagro heeft in het project BioBoost een rapport gepubliceerd over de beschikbare oogsttechnieken en de logistieke keten van bijproducten in de tuinbouw.

Bron: https://www.inagro.be/Artikel/guid/6336
Datum bronvermelding: 17/02/2020