Bron: west-vlaanderen.be
10-01-2022
Is onderdeel van
Themadossier
Publicatie - Beleidsdocument

Beleidskader voor kleine windturbines

Bron: west-vlaanderen.be
10-01-2022
Publicatiejaar: 2017 Aantal pagina's: 36

Er is een groeiende vraag om (deels) in te staan voor de eigen duurzame energieopwekking. Daarbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van kleine windturbines (tot 15m ashoogte). Tot op heden werden echter weinig tot geen kleine windturbines vergund, voornamelijk door discussies rond rendabiliteit.

Omdat een aantal van deze kleine windturbines nu meer en meer rendabel worden, werd door de provincie een infoavond georganiseerd rond kleine windturbines. Verder besliste de provincie om eind 2014 te star…

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Energie
Lokaal beleid
Trefwoorden