Laatste update
02-02-2023
Bron: ugent.be
10-01-2020
Ontwikkeling - Project

TERTS (Transitie in Energie via een Regierol t.o.v. de Tertiare Sector)

Bron: ugent.be
10-01-2020

TERTS zet in op een vermindering van CO₂-uitstoot in de tertiaire sector. Het is een sector die lang links bleef liggen vanwege de kleinschaligheid en grote diversiteit. 

De specifieke doelgroep binnen dit project zijn de horeca, detailhandel en kleine zelfstandigen zoals kappers, bakkers en slagers. Vanuit een participatieve samenwerking met lokale overheden of andere actoren worden zij verleid om van energietransitie een essentieel onderdeel in hun bedrijfsvoering te maken. Het te ontwikkelen…

Bron: https://www.projectendatabank.be/nl/projecten/terts-transitie-in-energie-via-een-regierol-tov-de-tertiaire-sector-1404 - 26-08-2022