Laatste update
31-01-2022
Bron: blauwecluster.be
09-12-2020
Ontwikkeling - Project

PLUXIN (Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders)

Bron: blauwecluster.be
09-12-2020

Innovatieve en automatische detectiemethoden zijn nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid plastic die naar zee stroomt. Deze nieuwe methodes werken complementair aan reeds bestaande observatiemethodes met behulp van netten en sedimentverzamelaars. De verkregen informatie is essentieel om computermodellen te ontwikkelen die de stroom van plastic berekenen, accumulatiezones identificeren, en helpen om de verdeling van het plastic in de waterkolom beter te begrijpen.

De ontwikkeling van een t…