KennisWest

Pathoflax: beheersingsstrategie voor pathogenen in vlas
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Projectinfo / Project

Pathoflax: beheersingsstrategie voor pathogenen in vlas

Labels
Taal Nederlands
Bron: inagro.bee
Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Verticillium. Deze schimmelziekte kan leiden tot een daling van de opbrengst van de vlasvezels, een landbouwproduct met een hoge toegevoegde waarde, en symbolisch voor het gebied waarop het progra…

Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Verticillium. Deze schimmelziekte kan leiden tot een daling van de opbrengst van de vlasvezels, een landbouwproduct met een hoge toegevoegde waarde, en symbolisch voor het gebied waarop het programma betrekking heeft. Want deze regio, inclusief Normandië, staat voor 80% van de wereldwijde productie van hoog kwalitatieve vlasvezels. De opkomst van Verticiliumverwelking in veel gewassen in zowel Frankrijk als België vormt een bedreiging voor deze landbouwsector en voor de industrieën die met deze teelt verbonden zijn (textielindustrie, biomaterialen).