Periodiek - Cijfermateriaal, dataset

WO I Herdenkingstoerisme Westhoek: monitor

Bron: westtoer.be
17-11-2020
Vanaf 01-01-2019 – Wereldoorlog I Herdenkingstoerisme Westhoek: Monitor
Vorige naam WOI Westhoek: bezoekerscijfers
Jaarlijks

Het Kenniscentrum van Westtoer volgt de evoluties in het WOI-herdenkingstoerisme in de Westhoek op de voet op. Dit gebeurt aan de hand van de bezoekersaantallen van 7 WOI-musea en 4 begraafplaatsen in combinatie met een mondelinge bezoekersbevraging ter plaatse, jaarlijks tussen maart en november. Op basis van dit onderzoek kan het aantal WOI-herdenkingsbezoekers in de Westhoek continu worden bijgehouden. Het onderzoek laat ook toe om enkele profielkenmerken van de bezoeker (herkomst, type bezoe

Bron: https://www.westtoer.be/cijfers-en-onderzoek/onderzoek-woi-westhoek-monitor - 20-12-2023

Het Kenniscentrum van Westtoer volgt de evoluties in het WOI toerisme in de Westhoek op de voet op. Voor 2014, 2015, 2017 en 2018 gebeurde dit met de steun van Toerisme Vlaanderen. Via de bezoekersaantallen van 7 musea (tickets), 4 begraafplaatsen (tellers) en via resultaten uit bezoekersonderzoek schat Westtoer het aantal WOI bezoekers in.

Bron: corporate.westtoer.be - 29-04-2019
Termen(5)
West-Vlaamse musea
Cijfers en statistieken bezoekers
Westhoek, Toeristische en recreatieve regio
Westhoek