KennisWest

WO I Herdenkingstoerisme Westhoek: bezoekerscijfers, 2018
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Cijfermateriaal

WO I Herdenkingstoerisme Westhoek: bezoekerscijfers, 2018 Bevat cijfers en/of statistieken

Jaar uitgave 2019
Issue 2018
Labels
Taal Nederlands
Uitgever Westtoer

Het Kenniscentrum van Westtoer volgt de evoluties in het WOI toerisme in de Westhoek op de voet op. Voor 2014, 2015, 2017 en 2018 gebeurde dit met de steun van Toerisme Vlaanderen. Via de bezoekersaantallen van 7 musea (tickets), 4 begraafplaatsen (tellers) en via resultaten uit bezoekersonderzoek schat Westtoer het aantal WOI bezoekers in.