Periodiek - Cijfermateriaal, dataset

WO I Herdenkingstoerisme Westhoek: bezoekerscijfers

Bron: westtoer.be
17-11-2020
Jaarlijks

Het Kenniscentrum van Westtoer volgt de evoluties in het WOI toerisme in de Westhoek op de voet op. Voor 2014, 2015, 2017 en 2018 gebeurde dit met de steun van Toerisme Vlaanderen. Via de bezoekersaantallen van 7 musea (tickets), 4 begraafplaatsen (tellers) en via resultaten uit bezoekersonderzoek schat Westtoer het aantal WOI bezoekers in.

Bron: corporate.westtoer.be - 29-04-2019
Termen(4)
Musea
Cijfers en statistieken toerisme
Westhoek (Streek)