Periodiek - Cijfermateriaal, dataset
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
WO I Herdenkingstoerisme Westhoek: bezoekerscijfers

WO I Herdenkingstoerisme Westhoek: bezoekerscijfers

Labels
Taal Nederlands
Bron: westtoer.be

Het Kenniscentrum van Westtoer volgt de evoluties in het WOI toerisme in de Westhoek op de voet op. Voor 2014, 2015, 2017 en 2018 gebeurde dit met de steun van Toerisme Vlaanderen. Via de bezoekersaantallen van 7 musea (tickets), 4 begraafplaatsen (tellers) en via resultaten uit bezoekersonderzoek schat Westtoer het aantal WOI bezoekers in.

Bron: corporate.westtoer.be