Laatste update
24-02-2021
Bron: vlofin.be
20-05-2020
Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie

Vlofin (Vlaamse Lokale Financieel Directeurs) vzw | Brussel

Bron: vlofin.be
20-05-2020

De vereniging heeft tot doel: het ambt te verdedigen en de verbondenheid onder de leden te bevorderen, de beroepsbelangen van haar leden te behartigen, mee te werken met de overheid en mee te werken met de organisaties van wettelijke graden, vak - en andere organisaties en dit voor alle aangelegenheden die hun ambt betreffen.

De Vlofin heeft tevens tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het vormen, het opleiden, het informeren en het adviseren van de leden over de aangelegenheden die t…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vlaamse Lokale Financieel Directeurs
Ondernemingsnummer 0865610479
Maatschappelijke naam Vlaamse Lokale Financieel Directeurs
Afgekorte naam VLOFIN
Adres Bischoffsheimlaan 1-8 , 1000 Brussel
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Werk en arbeidsmarkt
Lokaal beleid
Trefwoorden
Beroepsorganisaties

Info