Laatste update
02-02-2023
Bron: steunpuntwerk.be
30-08-2022
Kennistool - Datatool

Vlaanderen binnen Europa: Arbeidsmarktinformatie

Bron: steunpuntwerk.be
30-08-2022

In de datavisualisatie 'Vlaanderen binnen Europa' worden de 3 Belgische gewesten en België vergeleken met de andere Europese lidstaten aan de hand van 25 arbeidsmarktgerelateerde indicatoren en meer dan 200 invalshoeken.

Wat houdt het in?

  • Eurostat, de statistische dienst van de Europese gemeenschappen, coördineert in samenwerking met de nationale instituten voor de statistiek jaarlijkse steekproefenquetes naar de arbeidskrachten. De bedoeling is om op Europees vlak vergelijkbaar cijfermateriaal…
Termen(8)
Tewerkstelling
Activiteitsgraad
Werkloosheidsgraad
Internationale vergelijking