Publicatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: jaarboek 1997

Publicatiejaar: 1997 Aantal pagina's: 600
Fysiek in de collectie
Trefwoorden
Beroepsbevolking
Arbeidsduur
Activiteitsgraad