Laatste update
02-02-2023
Bron: boerenbond.be
23-06-2020
Kennistool - Informatie- of nieuwsportaal

Boerenbond.be

Bron: boerenbond.be
23-06-2020

Boerenbond is actief in de agrarische sector als beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep. Het is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en Duitstalig België.

In overleg met de maatschappij wil Boerenbond bouwen aan een levenskrachtige, duurzame land- en tuinbouw. Deze duurzaamheid vertaalt zich op vier terreinen:

  • Ecologisch duurzaam
  • Economisch duurzaam
  • Sociaal duurzaam
  • Maatschappelijk duurzaam

Bij de realisatie hiervan situeert de werking van Boerenbo…

Bron: https://www.boerenbond.be/over-ons/missie - 23-06-2020
In opdracht van(1)