Laatste update
28-03-2023
Bron: incijfers.be
28-03-2023
Bericht

Nieuw op provincies.incijfers.be (maart 2023)

Oorspronkelijke titel: Nieuw op Provincies in cijfers
Bron: incijfers.be
28-03-2023
Publicatiedatum: 28-03-2023

CIJFER VAN DE MAAND ► 3,2%

Dat is het percentage van de totale oppervlakte in het Vlaamse Gewest, ingenomen door onbebouwde percelen in woongebied. Dat leren ons cijfers van 2019 uit het ‘register voor onbebouwde percelen’.

Deze cijfers vormen een inschatting van hoeveel bouwgronden er in aanmerking komen om voor het eerst woningen op te bouwen. Het gaat om percelen die in 2019 onbebouwd waren en in woongebied liggen, of in een niet-vervallen vergunde verkaveling.

Opgelet! Woongebied omvat ook w…

Bron: Provincie.incijfers.be, nieuwsbrief maart 2023 - 28-02-2023
Termen(6)
Cijfers en statistieken op lokaal niveau
Cijfers en statistieken Vlaanderen
Cijfers en statistieken armoede
Cijfers en statistieken huishoudens
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Kennistools(1)