Laatste update
27-04-2023
Bron: incijfers.be
25-04-2023
Bericht

Nieuw op provincies.incijfers.be (april 2023)

Oorspronkelijke titel: Nieuw op Provincies in cijfers
Bron: incijfers.be
25-04-2023
Publicatiedatum: 25-04-2023

CIJFER VAN DE MAAND ► 56,4%

Dat is het aandeel 20-jarigen uit het Vlaamse Gewest dat in het schooljaar 2020-2021 als student was ingeschreven in het hoger onderwijs gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap. Dit is 3,4% meer dan in het schooljaar 2016-2017.
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen gemeenten in Vlaanderen als het gaat om het aantal 20-jarigen dat naar het hoger onderwijs gaat. De hoogste cijfers vinden we terug in de gemeenten Lo-Reninge (90,9%), Sint-Martens-Latem (84,8%), Maark…

Bron: Provincie.incijfers.be, nieuwsbrief april 2023 - 25-04-2023
Termen(6)
Cijfers en statistieken op lokaal niveau
Cijfers en statistieken Vlaanderen
Cijfers en statistieken armoede
Cijfers en statistieken huishoudens
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Kennistools(1)