Laatste update
24-11-2022
Bericht

3,6% Vlaamse 65-plussers ontvingen op 1 januari 2022 een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB)

Oorspronkelijke titel: CIJFER VAN DE MAAND ► 3,6%
Publicatiedatum: 22-11-2022

Uit de statistieken van de Federale Pensioendienst blijkt dat op 1 januari 2022 in Vlaanderen 50.842 of 3,6% van de 65-plussers een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) ontvingen.

Zowel de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) als het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) is een uitkering voor ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Meestal gaat het om een toe…

Bron: Interprovinciale werking Data & Analyse - Nieuwsbrief november 2022 - Inkomensgarantie voor ouderen - 24-11-2022