Laatste update
25-11-2022
Bericht

Rapport opvang baby's en peuters: cijfers op lokaal niveau

Oorspronkelijke titel: Provincies in Cijfers: Rapport opvang baby's en peuters
Publicatiedatum: 24-11-2022

Om lokale besturen te ondersteunen bij hun regierol kinderopvang ontwikkelde Data & Analyse in samenwerking met het Agentschap Opgroeien een gemeentelijk rapport opvang baby's en peuters. Het rapport bevat gegevens over de demografische context waarin kinderopvang plaatsvindt, het opvangaanbod en de gebruikers van het opvangaanbod.

Evoluties van het aantal geboorten en 0-2-jarigen geven inzicht in de demografische context. Daarnaast bevat het rapport informatie over de mogelijke maatschappel…

Bron: Nieuwsbrief november 2022 - Inkomensgarantie voor ouderen - 24-11-2022