Artikel - Persartikel

Zuid-West-Vlaanderen weg/wijs met verharding

Bron: Lokaal 2021, 6
07-06-2021
Publicatiedatum: 07-06-2021

De mensen mogen er dan wel zacht van aard zijn, Zuid-West-Vlaanderen is te hard, veel te hard. Per inwoner ligt er gemiddeld 301 m² verharding, in de rest van Vlaanderen gemiddeld maar 284 m². Daar moeten we letterlijk mee breken, en dus heeft streekontwikkelaar Leiedal samen met (boven)lokale besturen en het middenveld een ‘regionale onthardingsstrategie’ ontwikkeld. Het streven is onder het Vlaamse gemiddelde te duiken en tegen 2040 per inwoner 18 m² te ontharden (een ruime parkeerplaats). Re…

Bron: Lokaal 2021, 6 - 07-06-2021
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen