Artikel - Persartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Steun voor West-Vlaamse gemeenten die onderhouds- en energieprestatiecontracten willen inzetten

Steun voor West-Vlaamse gemeenten die onderhouds- en energieprestatiecontracten willen inzetten

Oorspronkelijke titel Werken met onderhouds- en energieprestatiecontracten: steun voor West-Vlaamse gemeenten
Publicatiedatum 04-11-2021
Labels
Bron: vvsg.be
08/05/2020
Bij een Onderhouds- en EnergiePrestatieContract of kortweg OEPC is een derde partij verantwoordelijk voor het behalen van een vooraf contractueel vastgelegde energiebesparing bij een bepaald gebouw of groep van gebouwen. De geplande besparing wordt bij die methode contractueel vastgelegd tussen de eigenaar en een zogenaamde Energy Service Company …

Bij een Onderhouds- en EnergiePrestatieContract of kortweg OEPC is een derde partij verantwoordelijk voor het behalen van een vooraf contractueel vastgelegde energiebesparing bij een bepaald gebouw of groep van gebouwen. De geplande besparing wordt bij die methode contractueel vastgelegd tussen de eigenaar en een zogenaamde Energy Service Company (of Esco). De Esco implementeert een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen duurzame energieproductie.   

Om de drempel voor lokale besturen te verlagen om in zo’n systeem in te stappen, komt de provincie West-Vlaanderen nu voor de helft tussen in die kosten voor het voorbereidend studiewerk. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 75% indien aan één van beide of aan beide voorwaarden wordt voldaan: De aanvrager beschikt over een vastgoedstrategie en/of Indien het OEPC-contract 40% of meer besparing beoogt. Voor meer info kan je terecht op de website van provincie West-Vlaanderen. Dit initiatief werd geïnspireerd door het Falco-project, een Europees Horizon2020-programma waar West-Vlaanderen één van de partners was. 

Bron: https://www.vvsg.be/nieuws/steun-voor-west-vlaamse-gemeenten-die-onderhouds-en-energieprestatiecontracten-willen-inzetten
Datum bronvermelding: 05/11/2021