Bron: vandenbroeleconnect.be
03-12-2021
Artikel - Vakartikel

Managementrapportering in lokale besturen: Inzichten van onschatbare waarde op basis van onderzoek van Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing

Bron: vandenbroeleconnect.be
03-12-2021
Publicatiedatum: 03-12-2021

Een tijdje geleden maakte de minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen in een debat de bemerking dat de Vlaamse regering, op dat eigenste moment, precies wist hoeveel zij besteedde aan inburgering maar eigenlijk geen zicht had op de kostprijs van een inburgeringstraject. Ook bij vele lokale besturen is dit hoogst waarschijnlijk een herkenbaar verhaal. Veelal weet men op de eurocent nauwkeurig hoeveel werd uitgegeven voor de werking van bepaalde diensten (bv. …

Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Lokaal beleid
Trefwoorden
Overheidsbestuur
Auteur
Christophe Vanhee
Mattias Stepman