Bron: bouwkroniek.be
01-01-2008
Artikel - Persartikel

Doorbraak in dossier zone Blankenbergse Steenweg in Brugge: een overzicht van alle ontwikkelingen sinds de opstart in 2002

Oorspronkelijke titel: Doorbraak in dossier zone Blankenbergse Steenweg in Brugge
Bron: bouwkroniek.be
01-01-2008
Publicatiedatum: 24-06-2022

Een constructieve dialoog tussen het stadsbestuur en projectontwikkelaars heeft tot een doorbraak geleid in het dossier over
de toekomstige ruimtelijke invulling van de site Blankenbergse Steenweg. Die maakt maakt al een tijdje het voorwerp uit van
juridische procedures. De Vlaamse regering stelde op 22 januari 2021 het geremedieerde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(GRUP) vast. Hiertegen werden om uiteenlopende redenen beroepsprocedures gestart bij de Raad van State.

Bron: Bouwkroniek, 2022, 25 - 24-06-2022
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen