Themadossiers ({{dossiers.length}})
Een themadossier is een beperkte selectie van documentatie en bronnen gekozen door een expert.

Themadossier
{{ t.partCount }} items
Laatste update: {{ t.updated }}
Geselecteerd door:
{{ t.selectedByLabel.name }}
Geen themadossiers gevonden

Thema's ({{themes.length}})
Een themapagina bevat alle actualiteit en documentatie over een thema op basis van labels.

Geen thema's gevonden
{{ charGroup.key }} ({{ charGroup.length }}) Geselecteerd door Type Aantal items
{{ t.selectedByLabel.displayTitle }} {{ t.documentType == 'themadossier' ? t.documentType : 'thema' }} {{ t.partCount }}
Geen themadossiers of thema's gevonden