Bron: west-vlaanderen.be
10-01-2022
Publicatie

Windenergie: wat je altijd wou weten in 10 antwoorden

Bron: west-vlaanderen.be
10-01-2022
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 2

De huidige opwarming van het klimaat schrijven we in hoofdzaak toe aan de massale uitstoot van broeikasgassen. En het is de mens die de extra uitstoot veroorzaakt door het ongebreideld verbranden van fossiele brandstof. Onder klimaatwetenschappers is hier geen  discussie meer over en de waarnemingen bevestigen dit. In Parijs spraken 174 landen af om die opwarming te beperken tot 2°C en liefst tot 1,5°C tegen 2100. Intussen bedraagt de stijging bijna 1,2°C sinds de industriële revolutie van eind …

Bron: Windenergie: wat je altijd wou weten in 10 antwoorden p 1 - 10-01-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Energie
Trefwoorden
Ruimtelijke ordening en windenergie
Klimaat en West-Vlaanderen
Energietransities