Bron: vlaamswelzijnsverbond.be
08-09-2020
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Vele handen. Zorg en samenleving in heden en verleden.

Oorspronkelijke titel: Vele handen. Zorg en samenleving in heden en verleden
Bron: vlaamswelzijnsverbond.be
08-09-2020
Publicatiejaar: 2019 Aantal pagina's: 64

Om meer historische diepgang te geven aan de huidige discussies in de gezondheids- en welzijnszorg, voert Kadoc - het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven - sinds het voorjaar van 2018 een project uit in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG).

Dit onderzoeksproject wil het huidige debat over de vermaatschappelijking van de zorg verrijken door het te confronteren met de resultaten van het historisch-wetenschappelijke

Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Trefwoorden
Bevolkingsontwikkelingen en gezondheidszorg
Veranderende samenleving
Historische overzichten
Auteur
Alexia Coussement
Sarah Maya Vercruysse
Promotor
Kim Christiaens