KennisWest

Trendrapport Toerisme Kust KiTS - Westtoer, 2015-2016
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Trendrapport Toerisme Kust KiTS - Westtoer, 2015-2016 Bevat cijfers en/of statistieken

Jaar uitgave 2016
Issue 2015-2016
Labels
Aantal pagina's 52
Taal Nederlands
Uitgever Westtoer
De focus in dit trendrapport ligt op de trend 2015-2016. Belangrijkste reden hiervoor is de trendbreuk in de vraagcijfers van FOD Economie vanaf 2015. Sinds 2015 bevraagt FOD Economie enkel nog de vergunde, aangemelde of erkende logies. Vooral bij jeugdlogies, vakantieparken en -centra, campings en vakantielogies zorgt dit voor een trendbreuk. Ver…

De focus in dit trendrapport ligt op de trend 2015-2016. Belangrijkste reden hiervoor is de trendbreuk in de vraagcijfers van FOD Economie vanaf 2015. Sinds 2015 bevraagt FOD Economie enkel nog de vergunde, aangemelde of erkende logies. Vooral bij jeugdlogies, vakantieparken en -centra, campings en vakantielogies zorgt dit voor een trendbreuk. Vergelijkingen met de jaren daarvoor dienen dus met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Vóór 2015 maakte Westtoer voor logiesvormen waarvoor FOD Economie niet over cijfers beschikte, waar mogelijk een inschatting. Deze inschattingen staan in dit rapport cursief afgedrukt.

Bron: westtoer.be