Publicatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Toekomstvisie West-Vlaamse Economie 2030: executive summary

Toekomstvisie West-Vlaamse Economie 2030: executive summary

Jaar uitgave 2015
Labels
Aantal pagina's 10
Bron: POM West-Vlaanderen
02/12/2020
De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni 2015 in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld.   In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de …
De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni 2015 in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld.
 
In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, voerde Econopolis onder leiding van Geert Noels, samen met wes research & strategy een onderzoek naar de stand van zaken van de West-Vlaamse economie en haar toekomstperspectieven.
 
Vanuit een SWOT-analyse werden vijf toekomstvisies voor West-Vlaanderen uitgewerkt die tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Op basis van die visies werden vijf concrete toekomstwerven gedefinieerd, als ankerpunt voor de beleidsontwikkelingen in West-Vlaanderen op lange termijn.
 
De vijf toekomstvisies en –werven werden afgetoetst met de socio-economische actoren in West-Vlaanderen, geselecteerde ondernemingen en starters, om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de toekomstige focus van het beleid.