Publicatie - Beleidsdocument

Strategisch commercieel plan Diksmuide

Bron: diksmuide.be
06-10-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 28

Als lokaal bestuur hebben wij de opdracht om in te zetten op de leefbaarheid en dynamiek van onze stad, door een goede wisselwerking tussen handel, diensten en bedrijvigheid te realiseren.

Met het Strategisch Commercieel Plan maakt de stad Diksmuide zich op om “IJzersterk” het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen op vlak van de detailhandel als essentiële economische sector.

De belangrijkste thema’s die in het Strategisch Commercieel Plan (SCP) aan bod komen, zijn gericht op:…

Bron: https://www.diksmuide.be/product/4114/strategisch-commercieel-plan - 06-10-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(5)
Handel- en winkelfuncties in kernen
Sterkte-zwakteanalyses
Consumentengedrag en detailhandel
Stadskernen