Publicatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
SMEs and the participation of workers in formal learning: country report: Belgium (Flemish Community)

SMEs and the participation of workers in formal learning: country report: Belgium (Flemish Community)

Is editie van Lifelong Learning 2010
Jaar uitgave 2010
Issue Subproject 4
Labels
Aantal pagina's [107]
Taal Engels
Wat zijn de attitudes, opinies en praktijken van kleine en middelgrote bedrijven als het aankomt op levenslang leren? Via case study-onderzoek onderzocht het HIVA-K.U.Leuven de werkgerelateerde participatie van werknemers van KMO’s aan opleidingen, cursussen, ... van opleidingsverstrekkers die worden erkend door de Vlaamse onderwijsoverheid.…

Wat zijn de attitudes, opinies en praktijken van kleine en middelgrote bedrijven als het aankomt op levenslang leren? Via case study-onderzoek onderzocht het HIVA-K.U.Leuven de werkgerelateerde participatie van werknemers van KMO’s aan opleidingen, cursussen, ... van opleidingsverstrekkers die worden erkend door de Vlaamse onderwijsoverheid. De centrale vraag daarbij was: wat zijn de stimuli en de belemmeringen voor KMO's en KMO-werknemers om te participeren aan diploma- of certificaatgerichte opleidingen aangeboden door (hoge)scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie, ...?

Het onderzoeksrapport beschrijft acht cases van bedrijven met één of meerdere werknemers die een werkgerelateerde opleiding volgden bij een erkende opleidingsverstrekker. Op basis van diepte-interviews met bedrijfsmanagers, lijnmanagers en lerende werknemers geeft het onderzoek aan hoe bedrijven en werknemers tegen formeel leren aankijken en wordt duidelijk dat het belang van bijleren niet enkel afhankelijk is van de grootte van het bedrijf maar samenhangt met vele andere bedrijfsspecifieke aspecten: type technologie, type product, HR-beleid, bedrijfsprestaties, aandacht voor kwaliteit en innovatie, ...

Dit onderzoek is een deelproject (subproject 4) van het Europese onderzoeksproject LLL2010 - Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Veertien verschillende onderzoeksinstanties voeren dit project tegelijkertijd uit in dertien verschillende Europese landen (van Slovenië tot Schotland).