KennisWest

Ruimtemonitor: het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, 2018
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Jaarrapport

Ruimtemonitor: het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, 2018

Jaar uitgave 2019
Issue 2018
Labels
Aantal pagina's 18
Taal Nederlands
De Ruimtemonitor is een kwantitatieve inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Zij houdt niet alleen bij welke terreinen beschikbaar zijn, maar ook welke terreinen sinds 1 januari 2012 (de start van de monitor) werden ingevuld, welke uit het aanbod zijn verdwenen en welke nog via RUP's in de pijplijn zitten. Terreinen i…

De Ruimtemonitor is een kwantitatieve inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Zij houdt niet alleen bij welke terreinen beschikbaar zijn, maar ook welke terreinen sinds 1 januari 2012 (de start van de monitor) werden ingevuld, welke uit het aanbod zijn verdwenen en welke nog via RUP's in de pijplijn zitten. Terreinen in zeehavengebied worden voorlopig niet meegenomen in de Ruimtemonitor.

De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft een momentopname weer van het aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen. 

Bron: pomwvl.be