Periodiek - Jaarrapport

Ruimtemonitor: aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen

Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Jaarlijks

De Ruimtemonitor is een kwantitatieve inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Zij houdt niet alleen bij welke terreinen beschikbaar zijn, maar ook welke terreinen sinds 1 januari 2012 (de start van de monitor) werden ingevuld, welke uit het aanbod zijn verdwenen en welke nog via RUP's in de pijplijn zitten. Terreinen in zeehavengebied worden voorlopig niet meegenomen in de Ruimtemonitor.

De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft een momentopname weer van het…

Bron: http://www.pomwvl.be/ruimtelijke-economie-0 - 25-11-2019
Termen(4)
Ruimtelijke ontwikkelingen
Spreiding economische activiteit