KennisWest

Ruimtebalans bedrijventerreinen West-Vlaanderen 2015
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Ruimtebalans bedrijventerreinen West-Vlaanderen 2015

Jaar uitgave 2015
Labels
Aantal pagina's 12
Taal Nederlands
Deze studie onderzoekt hoeveel hectare bedrijventerreinen in West-Vlaanderen en haar RESOC-gebieden extra moet bestemd worden om aan de vraag voor de planperiode 2012-2022 te voldoen. We wegen de vraag en het aanbod af en houden ook rekening met wat van de vraag al werd ingevuld de afgelopen jaren. Op die manier komen we tot een cijfer, de behoeft…

Deze studie onderzoekt hoeveel hectare bedrijventerreinen in West-Vlaanderen en haar RESOC-gebieden extra moet bestemd worden om aan de vraag voor de planperiode 2012-2022 te voldoen.

We wegen de vraag en het aanbod af en houden ook rekening met wat van de vraag al werd ingevuld de afgelopen jaren. Op die manier komen we tot een cijfer, de behoefte aan bedrijventerreinen die we zouden moeten bestemmen. We maken de berekening voor zowel West-Vlaanderen als voor haar RESOC-gebieden en kijken ook naar het toekomstig aanbod via RUP’s die in de pijplijn zitten of bedrijventerreinen die als optie staan ingeschreven in GRS’en.

Omdat de data omtrent de vraag niet werd uitgesplitst naar verschillende kwalitatieve aspecten zoals type bedrijventerrein, kavelgrootte of typevoorschriften, kunnen we enkel een algemeen behoeftecijfer berekenen. De cijfers die we aldus verkrijgen, moeten daarom met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. In de praktijk kan immers een nood worden vastgesteld, terwijl dat niet blijkt uit de cijfers.

Tot slot gaan we dieper in op een aantal kenmerken van het ingevulde aanbod, het beschikbare aanbod en het aanbod dat via RUP’s in de pijplijn zit.

Deze studie wordt jaarlijks geactualiseerd met nieuwe aanbodcijfers en om de vijf jaar met nieuwe vraagcijfers. De voorbije jaren werd de methodologie verschillende malen bijgestuurd en werden nieuwe vormen van het aanbod opgenomen in de cijfers, waardoor het moeilijk is om de resultaten uit deze studie te vergelijken met die van vorige publicaties.