Bron: steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be
12-07-2022
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Regionale samenwerking verankeren: Inzet en (her)verdeling van hulpmiddelen, toegepast op beleidsdomein Ruimtelijke Ordening

Oorspronkelijke titel: Regionale samenwerking verankeren Inzet en (her)verdeling van hulpmiddelen, toegepast op beleidsdomein Ruimtelijke Ordening
Bron: steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be
12-07-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 47

Uit eerder onderzoek (Coghe & Derudder, 2021) bleek reeds dat een groot aantal lokale besturen en middenveldorganisaties een afwachtende houding aannemen ten aanzien van regionale samenwerking. Een veelvoorkomend argument is de twijfel omtrent de inzet van (lokale) middelen op regionale schaal. Tegen deze achtergrond verkennen we in dit onderzoeksrapport de mogelijkheden inzake de financiële, personele en juridische hulpmiddelen om de regionale agenda uit te voeren. We passen ons onderzoek t…

Bron: Executive summary p.5 - 12-07-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen