Bron: Rapport verwerking bevraging Lokaal Mondiaal Beleid Lokale Besturen West-Vlaanderen 2021
20-12-2021
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Rapport Lokaal Mondiaal Beleid Lokale Besturen West-Vlaanderen 2021

Oorspronkelijke titel: Rapport verwerking bevraging Lokaal Mondiaal Beleid 2021
Bron: Rapport verwerking bevraging Lokaal Mondiaal Beleid Lokale Besturen West-Vlaanderen 2021
20-12-2021
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 12

In het voorjaar van 2021 werd een bevraging omtrent lokaal mondiaal beleid gedaan bij alle lokale besturen in West-Vlaanderen. Dit gebeurde op initiatief van het Wereldhuis. De bedoeling is om een beeld te krijgen van het lokaal mondiaal beleid in elke gemeente: hoeveel budget is er hiervoor; welke acties worden er ondernomen; met welke organisaties wordt er samengewerkt; …

In voorliggend rapport worden de resultaten van deze bevraging beschreven. Gelijkenissen en verschillen tussen lokale bestu

Bron: Rapport verwerking bevraging Lokaal Mondiaal Beleid Lokale Besturen West-Vlaanderen 2021 - 20-12-2021
Digitaal in de collectie
Kennisdomeinen
Lokaal beleid
Cijfers en statistieken
Trefwoorden
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Lokaal mondiaal beleid