Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Klimaatadaptie West-Vlaanderen (dd. 17-08-2023)

Bron: incijfers.be
17-08-2023
Publicatiejaar: 2023

Dit rapport bundelt voor jouw stad of gemeente de belangrijkste gegevens op het gebied van adaptatie (aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat), rekening houdend met het kader van het Burgemeestersconvenant. Het provinciebestuur wil op deze manier relevant cijfermateriaal ter beschikking stellen aan lokale actoren en gemeenten om hun klimaatadaptatiebeleid vorm te geven en te monitoren.

In dit rapport zijn heel wat cijfers uit verschillende beleidsdomeinen opgenomen. Het gaat over …

Bron: Rapport Klimaatadaptie - 17-08-2023
Online raadpleegbaar
Maak eigen rapporten van een Vlaamse gemeente, provincie of gewest en vergelijk met elkaar
Digitaal in de collectie
Termen(5)
Cijfers en statistieken klimaat
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Beleidsondersteunende data
Auteur, Redactie(5)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant
Meer gegevens op kennistools(1)