Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Arbeidsmarkt West-Vlaanderen (30 juni 2023)

Oorspronkelijke titel: Rapport Arbeidsmarkt West-Vlaanderen, (30 juni 2023)
Bron: incijfers.be
13-07-2023
Publicatiejaar: 2023

Dit rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel focust op het aanbod op de arbeidsmarkt en neemt de situatie van de inwoners op beroepsactieve leeftijd van West-Vlaanderen als uitgangspunt. We bekijken kort enkele demografische indicatoren zoals leeftijd en geslacht voor de inwoners op beroepsactieve leeftijd.
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de arbeidsmarktpositie van deze inwoners.

Het tweede deel gaat in op de vraag op de arbeidsmarkt, meer bepaald op de loontrekkende tewerkstelling,

Bron: https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=rapport_arbeidsmarkt&input_geo=gemeente_31005, - 13-07-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Termen(4)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Arbeidsmarktprognose
Cijfers en statistieken arbeid
Kennistools(1)
Auteur, Redactie(6)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant