Publicatie

Poster 'Wat met water': Provinciaal Waterputtenreglement

Oorspronkelijke titel: Provinciaal Waterputtenreglement
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 1

Private partners kunnen zich via een jaarlijkse projectoproep kandidaat stellen om een waterput aan te leggen in samenwerking met de Provincie. Zo’n waterput bestaat uit een spaargedeelte, waar water wordt opgespaard voor de private partner en een buffergedeelte waar de Provincie extra waterbuffer kan creëren vanuit de waterlopen. Zo helpt de put de private partner weerbaarder te worden tegen droge periodes en helpt deze ook de gemeenschap te beschermen tegen wateroverlast. De best beoordeelde p…

Digitaal in de collectie