Publicatie

Plan Roeselare Ondernemen (PRO)

Bron: roeselare.be
04-12-2017
Publicatiejaar: 2017 Aantal pagina's: 58

Dit Plan Roeselare Ondernemen is een aanzet om met alle ondernemende krachten en partners van de stad de toekomst voor te bereiden en het ondernemerschap in Roeselare te versterken. Het PRO-plan omvat met name vier ambities die zich laten vertalen in diverse actiepunten. Sommige actiepunten zijn reeds in uitvoering, andere worden de komende jaren tot uitvoering gebracht:

  • Ambitie 1: Proactief innovatie stimuleren
  • Ambitie 2: Invulling jobs en productieve tewerkstelling
  • Ambitie 3: Optimale invulli…
Online raadpleegbaar
raadpleegbaar op www.roeselare.be
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen