Bron: wegenenverkeer.be
02-02-2022
Publicatie

Ontwerpwijzer Hoppinpunten: Richtlijnen voor het inrichten van kwalitatieve vervoersknooppunten

Bron: wegenenverkeer.be
02-02-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 290

De Ontwerpwijzer Hoppinpunten helpt u verder met de inrichting van een Hoppinpunt. Van zodra de locatie en het inschalingsniveau zijn bepaald levert deze Ontwerpwijzer Hoppinpunten handvaten voor de concrete uitwerking ervan. Deze is afhankelijk van het inschalingsniveau en de ruimtelijke omgeving. Op beleidsvragen zoals het bepalen van logische locaties voor Hoppinpunten gaat deze ontwerpwijzer niet in, noch wordt er stilgestaan bij de bepaling van het inschalingsniveau zoals beschreven in de r…

Online raadpleegbaar
Kennisdomeinen
Mobiliteit
Vlaams beleid
Transport, logistiek en distributie
Trefwoorden
Basismobiliteit
Vervoerwijzen
Gecombineerd vervoer
Organisaties