KennisWest

Omgevingsanalyse Harelbeke: december 2014
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Omgevingsanalyse Harelbeke: december 2014

Jaar uitgave 2014
Labels
Aantal pagina's 40
Taal Nederlands
Vanuit samenlevingsopbouw kwam in 2012 de vraag om een omgevingsanalyse op te maken voor Harelbeke. Nu, 2 jaar later wordt deze omgevingsanalyse opnieuw gemaakt om evoluties te kunnen waarnemen. Deze omgevingsanalyse spitst zich toe op de wijken van Harelbeke en daar waar mogelijk worden de gegevens per wijk weergegeven. Indien van …

Vanuit samenlevingsopbouw kwam in 2012 de vraag om een omgevingsanalyse op te maken voor Harelbeke. Nu, 2 jaar later wordt deze omgevingsanalyse opnieuw gemaakt om evoluties te kunnen waarnemen.

Deze omgevingsanalyse spitst zich toe op de wijken van Harelbeke en daar waar mogelijk worden de gegevens per wijk weergegeven. Indien van toepassing worden de West-Vlaamse gemiddelden weergegeven om de waarden van Harelbeke beter te kunnen plaatsen en vergelijken. De analyse bestaat uit zes grote delen.

Een eerste deel omvat demografische gegevens. Hierbij wordt dieper ingegaan op de kenmerken van de inwoners en van de huishoudens. Hier dient opgemerkt te worden dat bij de leeftijdscategorieën de personen in residentiële settings niet worden opgenomen (wordt vermeld wanneer van toepassing). Een residentiële setting zoals een woonzorgcentrum kan voor grote vertekeningen zorgen, waardoor deze geweerd worden uit de betreffende tabellen.

Een tweede deel bekijkt de financiële kenmerken van de totale bevolking. Zowel de fiscale inkomens als de tegemoetkomingen worden hier opgenomen. 

Het derde deel betreft informatie rond het aantal werkzoekenden en de belangrijkste kenmerken overde werkzoekenden in Harelbeke.

Het vierde deel bekijkt de gegevens omtrent onderwijs. Deze informatie gaat over de schoolgaande kinderen die in Harelbeke wonen.

Het vijfde en voorlaatste deel omvat informatie omtrent huisvesting. Hier wordt niet enkel de globale huisvesting binnen Harelbeke bekeken, maar ook het patrimonium van de sociale huisvesting.

Het zesde en laatste deel geeft, ter wijze van samenvatting, een wijkprofiel weer. Elke wijk wordt grafisch voorgesteld en aan de hand van enkele indicatoren vergeleken met fusiegemeente Harelbeke.