Bron: vlm.be
13-09-2021
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Nitraatrijke bronnen: invloed van grondwater op oppervlaktewaterkwaliteit

Oorspronkelijke titel: Nitraatrijke bronnen - invloed van grondwater op oppervlaktewaterkwaliteit
Bron: vlm.be
13-09-2021
Publicatiejaar: 2021

Grondwater wordt gevoed door regenwater dat percoleert doorheen de bodem. Nitraten ontstaan door mineralisatie van organisch materiaal of zijn afkomstig uit meststoffen. Omwille van hun negatieve lading (NO3-) lossen ze op in het bodemwater en spoelen ze vooral in de winter mee uit naar het grondwater. In een eerste onderdeel van deze studie werd daarom het ontstaan van de nitraatproblematiek in de onverzadigde zone (bodem boven het grondwater) vertrekkende vanuit landbouwbodems en ander bodemge…

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Landbouw
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Expertise (analyses) in Vlaanderen
Oppervlaktewaterkwaliteit
Nutriënten in water
Water en onderzoek
Grondwaterkwaliteit
Ontwikkelingen