Publicatie - Beleidsdocument

MORA Advies, 2022, 23 september: GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen

Oorspronkelijke titel: GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen
Bron: mobiliteitsraad.be
10-10-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: 23 september Aantal pagina's: 26

De regels voor GAS-boetes bij lichte snelheidsovertredingen schieten tekort, aldus de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA). De MORA toont in het advies aan dat GAS 5 straffeloosheid creëert, onbillijk is en een toekomstgericht verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen verhindert. De MORA adviseert het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering daarom het Crossborder systeem met doorstortscenario als alternatief te overwegen. Crossborder is een digitaliseringsproject dat zorgt voor administratieve ve

Bron: https://www.vlaanderen.be/publicaties/gas-boetes-voor-beperkte-snelheidsovertredingen-advies-mora - 10-10-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is raadpleegbaar bij