Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

GAS-boete

Van: 13-05-1999

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is in België een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op haar gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_administratieve_sanctie - 06-12-2021