Publicatie - Beleidsdocument

Masterplan Ettelgem: Eindrapport

Bron: oudenburg.be
07-09-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 82

De stad Oudenburg bestelde de opdracht voor opmaak van een masterplan voor Ettelgem bij urbain architectencollectief na een aanbestedingsprocedure Winvorm. Het
onderzoek werd aangevat in janari 2021.
Bijzonder aan de opgave waren de twee sporen: projectvisies enerzijds en masterplan anderzijds. In een masterplan steken over het algemeen naast algemene  strategieën en visies, ook een aantal duidelijke deelprojecten. In dit geval waren een aantal van deze deelprojecten reeds vooraf duidelijk. Een a…

Bron: https://www.winvorm.be/nl/vorige-projecten/sw2003-masterplan/79/ - 07-09-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Uitgever(1)
urbain architectencollectief bvba | Gent
In opdracht van(1)