Publicatie - Tijdschrift

Lokaal, 2023, 11: Superdivers, het nieuwe normaal

Oorspronkelijke titel: Superdivers, het nieuwe normaal
Bron: vvsg.be
20-11-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: 11

5 Opinie

6 Kort

10 Estafette Tijs Naert  

12 Interview met de burgemeesters van vier Vlaamse randgemeenten rond Brussel: ‘We willen erkenning als Vlaamse Randregio.’

18 De stem voor ’24 _ Noël Slangen

20 Uitvoering in verschillende snelheden: lokale investeringen 2022-2025

24 Gezocht: lokaal talent

26 Onderbescherming bestrijden met de Rechtenverkenner 2.0

28 Interview met Johan Op de Beeck: Lessen van Napoleon

32 De toekomst Dirk Geldof: Vlaanderen zal morgen superdiverser zijn dan vandaag

36 N…

Bron: Lokaal, 2023, 11: inhoud p 3 - 10-10-2023
Online raadpleegbaar
Enkel raadpleegbaar via betalende login
Fysiek in de collectie

Geselecteerde artikels (8)

Persartikel
Publicatiedatum 06-11-2023

Interafval en Denuo gingen samen met enkele gemeenten in gesprek over afvalinzameling, leefbaarheid en veiligheid

Afvalinzameling is een essentiële dienstverlening van gemeenten. Maar hoe combineer je een vlot verloop van deze dienstverlening met leefbare buurten en veilig verkeer? Interafval, het samenwerkingsverband van de VVSG en de Vlaamse afvalintercommunales,...
Persartikel
Publicatiedatum 06-11-2023

Inclusieve kinderopvang, met name op lokaal niveau, als antwoord voor kinderen met een beperking

De ‘eerste duizend dagen van het kind’ is een wetenschappelijk gefundeerd begrip dat vandaag al brede ingang vindt en dat ook is opgepikt door het beleid. Een goede start vermindert de kans op lichamelijke en geestelijke problemen op latere leeftijd en...
Persartikel
Publicatiedatum 06-11-2023

Lokale besturen, waaronder Wervik, moeten Triamant-falen oplossen

Het begon als een woonzorgmodel voor de toekomst en een voorbeeld van intergenerationeel wonen. Het eindigde afgelopen zomer met het faillissement van een kluwen aan vennootschappen, zorgbehoevende bewoners die in de kou stonden, en lokale besturen en...
Persartikel
Publicatiedatum 06-11-2023

Voormalige parochiekerk in Lampernisse wordt herbestemd

We nemen je mee naar het stilste dorp van de Westhoek: Lampernisse. De voormalige parochiekerk huisvest tegenwoordig een columbarium en een compact gemeenschapshuis. Alle krachtlijnen van het ontwerp staan in het teken van rust en sereniteit. Via het...
Persartikel
Publicatiedatum 06-11-2023

Vlaanderen zal morgen superdiverser zijn dan vandaag, zegt hoogleraar Dirk Geldof

Bij de oudere bevolkingsgroepen zijn er maar weinig mensen met een migratieachtergrond, bij de kinderen vormen ze in alle centrumsteden de meerderheid. En dus staat het vast dat Vlaanderen morgen diverser zal zijn dan vandaag. En niet alleen in de centrumsteden,...
Persartikel
Publicatiedatum 06-11-2023

Er komt een vernieuwde Rechtenverkenner in 2024

In 2024 komt er een vernieuwde Rechtenverkenner. Hulpverleners die mensen bijstaan, kunnen dan van de nieuwe website gebruikmaken om na te gaan welke rechten mensen in bepaalde situaties hebben. Dit kadert in de doelstellingen van het lokaal sociaal beleid...
Persartikel
Publicatiedatum 19-10-2023

Vlaamse lokale besturen, waaronder Brugge en Harelbeke, bekroond tot SDG-pioniers

Zeven Vlaamse gemeenten mogen zich voortaan SDG-pioniers noemen. Huldenberg, Kalmthout, Landen, Brugge, Kontich, Lebbeke en Harelbeke ontvingen het internationale SDG Pioneercertificaat van UNITAR, het opleidingsinstituut van de Verenigde Naties. Op het...
Persartikel
Publicatiedatum 10-10-2023
Bevat open data

Vlaamse gemeenten en OCMW’s zitten op koers met budget voor de hele BBC-beleidsperiode 2020-2025

De Vlaamse gemeenten en OCMW’s investeerden in de jaren 2020-2022 in totaal net geen 6 miljard euro in zogenaamd materieel vaste activa. Ze zitten daarmee goed op koers om de geplande 12,5 miljard euro voor de hele BBC-beleidsperiode 2020-2025 te halen....
Termen(3)
Diversiteit in de samenleving
Diversiteitsbeleid