Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2014

Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2014 Bevat cijfers en/of statistieken

Jaar uitgave 2014
Issue 2014
Labels
Aantal pagina's 122
Taal Nederlands
De 'kansarmoedeatlas: editie 2014' is een vervolg op de editie uit 2011. Deze atlas werd aan de hand van een onderzoek in 2013 door de Provincie West-Vlaanderen opgemaakt. De atlas geeft o.a. een antwoord op volgende vragen: - Welke zijn de kansarmoedebuurten in West-Vlaanderen? - Wat zijn de kenmerken van de buurtbewoners binnen deze buurten? -…

De 'kansarmoedeatlas: editie 2014' is een vervolg op de editie uit 2011. Deze atlas werd aan de hand van een onderzoek in 2013 door de Provincie West-Vlaanderen opgemaakt.

De atlas geeft o.a. een antwoord op volgende vragen:
- Welke zijn de kansarmoedebuurten in West-Vlaanderen?
- Wat zijn de kenmerken van de buurtbewoners binnen deze buurten?
- Hoe evolueren de buurten doorheen de tijd?

Op basis van de kansarmoedeatlas werden de meest kwetsbare buurten per gemeente zichtbaar, waardoor een zeer gerichte inzet mogelijk werd. In 2013 werd deze oefening opnieuw gedaan. De gehanteerderde methodiek werd grotendeels behouden, er werden enkele beperkte aanpassingen gedaan om het spel van de kleine aantallen - waarbij een beperkt absoluut aantal een groot verschil in percentage kan geven - te elimineren.
De nieuwe resultaten werden gebundeld in de 'kansarmoedeatlas: editie 2014'.

12 % van de West-Vlaamse gezinnen woont in één van de 86 kansarme buurten. In West-Vlaanderen zijn er momenteel 86 kansarme buurten, verspreid over 21 gemeenten.

Spreiding van de kansarme buurten
In totaal wonen 60.627 gezinnen of 114.679 inwoners in een kansarme buurt. Uitgedrukt in percentages is dit 12 % van de West-Vlaamse gezinnen of 9,74 % van de West-Vlamingen. Verder blijkt dat gemiddeld één op drie gemeenten minstens één kansarme buurt heeft. Bij de kustgemeenten is dit minstens één per kustgemeente.
Brugge, Roeselare en Kortrijk hebben meerdere kansarme buurten. Ook in het zuiden van de Provincie is er een concentratie van kansarme buurten in de omgeving van Izegem, Wervik en Menen. In de Westhoek bevinden de meeste kansarme buurten zich in Ieper en Poperinge.

Meer kansarme buurten dan in 2010
In 2010 werden 93 buurten als kansarm beschouwd. Wanneer de huidige methodiek toegepast wordt op de cijfers van 2010, dan konden toen slechts 79 buurten als kansarm beschouwd worden. Worden deze cijfers vergeleken met de cijfers uit 2013, dan betekent dit voor 2013 een lichte stijging in het aantal kansarme buurten.
Dit zijn niet noodzakelijk dezelfde buurten. Ongeveer 30 % van de kansarme buurten waarvan sprake in de 'kansarmoedeatlas: editie 2014' is nieuw; 70 % zijn dezelfde.
Uit een vergelijking tussen de cijfers van 2010 en 2013 blijkt ook dat in de meeste buurten de situatie verslechterd is.
Daaruit kan besloten worden dat er wel degelijk een toename is van kansarmoede.

Methodiek
Om kansarmoede in beeld te kunnen brengen, werden de resultaten herleid tot 4 dimensies (demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid) die een beeld geven van de kansarmoedesituatie van de West-Vlaamse buurten. Een kansarme buurt wordt in de atlas gedefinieerd als een buurt waar een veelheid aan kansarmoedeproblemen voorkomen. Scoort een buurt slecht op minstens 3 van deze dimensies dan wordt deze als kansarm benoemd.