Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Impactanalyse natuurherstelwet op sectoren in gebieden buiten Natura2000 in Vlaanderen

Oorspronkelijke titel: Quickscan Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel (COM(2022 304 final)
Bron: natuurenbos.be
24-05-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 33

Deze quickscan biedt een eerste, kwalitatief inzicht van de mogelijke impact van het ‘Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel’ (versie 28 maart 2023, hierna ‘Natuurherstelwet’) op verschillende aspecten binnen het Vlaamse beleid.

Bron: https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/quickscan-natuurherstelwet - 24-05-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen