Bron: west-vlaanderen.be
07-09-2020
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Geïntegreerde gebiedsgerichte visie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk

Bron: west-vlaanderen.be
07-09-2020
Publicatiejaar: 2011 Aantal pagina's: 169

De provincie West-Vlaanderen kan u de toekomstvisie voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk voorstellen. De voorbije jaren heeft de provincie, met intercommunale Leiedal als ontwerper, gewerkt aan het uitwerken van een visie op de toekomstige ontwikkelingen van het kanaal en haar nabije omgeving. Daarin wordt gestreefd naar een maximale integratie van functies op en naast het water: economie, recreatie, natuurontwikkeling, landschap, ecologie, waterwinning.

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie