Publicatie - Tijdschrift
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Ferm! 2021

Ferm! 2021

Is editie van Ferm!
Jaar uitgave 2021
Issue 2021
Labels
Aantal pagina's 9
Bron: inagro.be
15/01/2021
Deze editie opent met een artikel over eiwitgewassen. De afgelopen jaren deed Inagro ervaring op met diverse nieuwe peulvruchten in de innovatieve tuin. Dat is nodig om landbouwers te helpen om nieuwe markten te ontdekken en te voldoen aan de stijgende vraag van de consument en de supermarkten. Je leest er meer over op pagina 1, 2 en 3. Dat er mog…

Deze editie opent met een artikel over eiwitgewassen. De afgelopen jaren deed Inagro ervaring op met diverse nieuwe peulvruchten in de innovatieve tuin. Dat is nodig om landbouwers te helpen om nieuwe markten te ontdekken en te voldoen aan de stijgende vraag van de consument en de supermarkten. Je leest er meer over op pagina 1, 2 en 3.

Dat er mogelijkheden zijn met eiwitgewassen bewijst het artikel op pagina 6. Daar brengen we het verhaal van La vie est belle uit Oostkamp. Je leest er meer over de sterke keten die bezielers Stefaan Deraeve en Katrien Steeman trachten uit te bouwen. Sinds 1992 ontwikkelt en produceert het koppel vegetarische en biologische producten met lokale grondstoffen. “In ons bedrijf La vie est belle stellen we de dialoog met landbouwers en retailers voorop om samen een faire prijs te bekomen en te verantwoorden aan de consument”, klinkt het.

Op pagina 4 deelt biolandbouwer Karel Dewaele uit Stavele zijn ervaring met niet-kerende bodembewerking. In de praktijk geven landbouwers nog vaak de voorkeur aan ploegen. Toch wint niet-kerende bodembewerking veld in de Vlaamse landbouw. Maar omschakelen van ploegen naar niet-kerend bewerken is niet vanzelfsprekend. “Soms zou de ploeg de snelste oplossing zijn, maar in veel gevallen is niet-kerend bewerken de betere keuze. Je moet alleen iets meer geduld oefenen in het voorjaar”, stelt Karel in het artikel.

In het thema "gewasbescherming" op pagina 8 en 9 laten we je kennismaken met twee interessante projecten. Samen met Franse partners verzamelen Inagro en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) kennis over Zero fyto-technieken, waarbij je geen gewasbeschermingsmiddelen op de gewassen spuit. Ze gaan na welke technieken nuttig zijn voor de praktijk. Lees meer op pagina 8.

Om tegemoet te komen aan de nood aan goede praktijkvoorbeelden van geïntegreerde gewasbescherming delen Inagro, KU Leuven en veertien andere internationale partners hun kennis over bestaande of weldra op de markt komende innovatieve technieken. De inbreng van de sector is cruciaal in het onderzoek. Daarom lanceren de partners van het project SmartProtect een internationale enquête. Help jij hen op weg? Vul dan zeker deze enquête in.

"FERM!" trok ook naar de Lindestraat in Beveren-aan-de-IJzer. Op boerderij d’Yzerpasserelle heeft gastvrouw Siska Vanpeteghem plannen rond een beleeftuin, de Tuin d'Yzerpasserelle. Die tuin vormt een sluitstuk van de ontwikkeling van een B&B, een ontmoetingsruimte en een actieve zorgboerderij. Ontdek het volledige verhaal op pagina 14 en 15.

Bron: https://www.inagro.be/
Datum bronvermelding: 15/01/2021