Publicatie - Tijdschrift
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Ferm! 2020

Ferm! 2020

Is editie van Ferm!
Jaar uitgave 2019
Issue 2020
Labels
Aantal pagina's 9
Inagro en de Provincie West-Vlaanderen willen samen met jou investeren in waterbuffers op je landbouwpercelen. Zo willen we jouw watervoorraad vergroten én de gemeenschap beschermen tegen wateroverlast. Nog tot 6 januari 2020 kan je je interesse kenbaar maken. Je leest er alles over op pagina's 1 en 2.   Op pagina 3 deelt VLM belangrijke informati…
Inagro en de Provincie West-Vlaanderen willen samen met jou investeren in waterbuffers op je landbouwpercelen. Zo willen we jouw watervoorraad vergroten én de gemeenschap beschermen tegen wateroverlast. Nog tot 6 januari 2020 kan je je interesse kenbaar maken. Je leest er alles over op pagina's 1 en 2.
 
Op pagina 3 deelt VLM belangrijke informatie over bemesting op percelen in gebiedstypes 2 en 3. De waterkwaliteit in Vlaanderen is niet overal gelijk. Daarom zet het zesde mestactieprogramma (MAP 6) sterk in op een gebiedsgerichte aanpak. In de gebieden waar nog een grote verbetering van de waterkwaliteit gerealiseerd moet worden, gelden strengere maatregelen dan in de gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen bijna of helemaal gerealiseerd zijn.

Om de waterkwaliteit te verbeteren moeten landbouwers ook een 1 meter brede teeltvrije zone langs waterlopen respecteren. Sinds 2018 voeren toezichthouders van de Vlaamse Landmaatschappij daar controles op uit. Veel landbouwers vinden het moeilijk om hun akkerranden goed te beheren. Vooral onkruiden in die teeltvrije zone baren hen kopzorgen. Inagro-adviseur Tom Van Nieuwenhove helpt misverstanden over het beheer van de teeltvrije zone de wereld uit. Lees meer op pagina 4 van "FERM!".

Als teler wil je voor je teelten niet enkel plaaginsecten, maar ook nuttige insecten kunnen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaaginsecten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om de kennis van landbouwers over plaaginsecten en nuttige insecten te vergroten gaat Inagro op pad met een handige toolbox. Ontdek meer op pagina 7.

Op pagina 15 nemen we je mee naar "De Moerenaar", een landbouwbedrijf in de Moeren, dicht bij de grens met Frankrijk. Gastvrouwen zijn mater familias Tine Denoo en haar schoondochter Lisa Clauw. Ze blikken terug op het parcours van de Moerenaar: van een moeizame start via creatief werk en verbreding tot een bloeiend bedrijf dat toekomstplannen blijft smeden.
Bron: https://www.inagro.be/
Datum bronvermelding: 20/12/2019